טלפון:03-5623881

איתנות פיננסית

אל – הר הנדסה ובנין בע"מ הוקמה בשנת 1991 והינה חברה בת של חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 2010.
יציבותה וחוסנה הפיננסי של החברה נשענות על תזרים מזומנים יציב ושוטף.
החברה מדורגת במיקום גבוה על ידי חברות דירוג האשראי ובעלת יציבות פיננסית

סגירת תפריט