מחויבות לאיכות ובטיחות

לאלהר הנדסה ובניין בע"מ תקן איכות  9001 ISO וסיווג קבלני * ג'5 הגבוה ביותר בענף, שמאפשר לחברה לבצע עבודות בנייה בכל קנה מידה וללא כל הגבלת גודל והיקף.

בשנת 2020 חברת אל הר הוסמכה ע"י התאחדות הקבלנים לכוכב ראשון בתכנית החדשנית "כוכבי בטיחות", ובימים אלו היא נמצאת בתהליך לקבלת כוכב שני. תכלית התכנית היא הכשרת חברות לאימוץ מאפיינים ניהוליים- תרבותיים והטמעתם לטובת ניהול בטיחות מיטבי. ככזו היא משלבת סדנאות תיאורטיות והכשרות באתרי הבנייה, כמו גם הכשרה של כלל מערך מקבלי ההחלטות בחברה. ההכשרה ניתנת ע"י  צוות מיוחד של יוצאי חיל האוויר, ובמסגרתה נכללים נושאי בקרה עצמית; ניהול התחלות; תחקירי "כמעט ונפגע"; תקן 45001 ISO ; טכנולוגיה למניעה וטכנולוגיה לבקרה. כמו כן, אלהר הינה קבלן מוכר לעבודות בינוי משרד הביטחון וקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות ענף 100 *ג'5

מתוך הכרה בחשיבותה העליונה של בטיחות, גיבשנו באל-הר תוכנית שנועדה להבטיח את קיומה ללא פשרות באתרי הבנייה בהם אנו פועלים. התכנית נסמכת על תכנית כוכבי הבטיחות כתובנות שעלו ממנה, מגדירה נהלים ברורים לגבי אופני ההתנהלות באתר, וחותרת להטמיעם כערכים בלתי נפרדים מחזון החברה. שגרת הבטיחות חלה על כלל העובדים, לרבות הדרג הניהולי, והינה חלק משמעותי מערכי השיתוף ורוח הצוות שהם נר לרגלינו.

בטיחות קודמת לתפוקה

נקודת המוצא היא שבטיחות קודמת לתפוקה, ובכל מצב של קיום קונפליקט ביניהן שיקולי הבטיחות הם שצריכים להכריע. התנהגויות מסכנות ומסוכנות אינן ראויות לקבלה באף מצב, ופעילותנו מופנית למניעתן ו/או לתיקונן באמצעות התערבות, הסברה והושטת יד מסייעת לכל עובד- רק כך, מתוך שותפות מלאה לדרך, אפשר למנוע הסתכנות מיותרת ובד בבד לייעל את הביצוע. סביבת עבודה שמקדמת בטיחות נדרשת להיות מסודרת, נקייה ומאורגנת כראוי, תוך הקפדה על שילוב השילוט הנדרש ו"אפס התעלמות" מתקלות. העבודה מתבצעת אך ורק ע"י עובדים בעלי כשירות מוכחת ללא כל ספק.

מוכנות קודמת לביצוע

כשם שבטיחות קודמת לתפוקה, כך גם מוכנות לעולם קודמת לביצוע. במסגרת זו מנהלי העבודה באתרי החברה מקיימים מידי בוקר תדריך בטיחות כללי לרענון נושאי בטיחות שונים, תוך התמקדות בנקודות תורפה בטיחותיות שכרוכות בתהליכי העבודה המתוכננים לאותו היום.

לכל פעולה המתבצעת באתר נקבע אחראי ביצוע ישיר. בתוקף זה הוא אחראי גם להבטחת בטיחות העובדים ומקיים תדריך לצוות המבצע, שתכליתו להדגיש דרכי מניעה של נקודות תורפה העלולות להתגלות במהלך הביצוע. התחלת הביצוע מותנית בבדיקה מקדימה שעורך האחראי על מנת לוודא שכל ההכנות אכן הושלמו כראוי.

פעולות מורכבות, שמוגדרות ככאלה ע"י הנהלת החברה, מבוצעות רק לאחר השלמת כל ההתניות וההכנות לביצוען הבטוח ומאושרות בטופסי הרשאות בטיחות, המועברים ע"י מנהל העבודה הראשי לראשי הצוותים האחראים עליהן.

התחלה של משימות חדשות ו/או שלבים חדשים בתהליכי ביצוע קיימים, מנוהלים באופן אישי ע"י מנהלי הפרויקטים או מנהלי העבודה, כדרך להבטחת שליטה גבוהה באירועים ומצבים מתוכננים ובלתי מתוכננים כאחד.

אחת לרבעון אנו עורכים בכל אתרי הבנייה של החברה מבדקי פיקוח עצמי על ביצועי הבטיחות. מקרים של אירועי בטיחות מדווחים ע"י עובדים ובעלי תפקידים שהיו מעורבים בהם ו/או שהגיעו לידיעתם, בדגש על אירועי "כמעט נפגע". אירועים אלה מתוחקרים ע"י מנהלי אתרי הבנייה, על פי מתווה אחיד שמפרסמת התאחדות בוני הארץ.