מבנה החברה

כל אחת ממחלקות החברה אמונה על תחום מוגדר הנגזר מאופי הפעילות בענף הבנייה. הקשר הבין מחלקתי מתנהל בסינרגיה מוחלטת ותוך בקרה שוטפת, ומבטיח כך את איכות ההתנהלות המקצועית והניהולית, הן בעבור הלקוחות והן בעבור עובדי החברה.

  • מחלקת ביצוע | כוללת מהנדסי בניין בעלי ניסיון רב, ומנהלי עבודה בעלי הכשרה מתאימה,  ניסיון מוכח ומיומנויות מקצועיות גבוהות.
  • מחלקת מכרזים | אמונה על הגשת הצעות מחיר לפרויקטים חדשים וניהול משא ומתן.
  • מחלקת בקרה תקציבית | מלווה את ביצוע הפרויקטים תוך בקרת איכות בכל שלביהם, ובקרה צמודה של תקציביהם ולוחות הזמנים.
  • מחלקת שירות לקוחות | אחראית על מתן שירות לדיירים וללקוחות קצה, החל ממסירת הפרויקט ובמהלך כל תקופת האחריות.
  • מחלקת בקרת איכות | מלווה את ביצוע הפרויקטים, תוך בקרת איכות צמודה בכל שלבי הבנייה.
  • מחלקת שינויי דיירים | אמונה על ליווי הדיירים בהתאמת ותכנון שינויים מבוקשים.
  • מחלקת לוגיסטיקה | מתפעלת ומתאמת את מלאי הציוד והמנופים של החברה במרכז הלוגיסטי של החברה.
  • מחלקת רכש | אמונה על אספקת חומרי הבניה והאביזרים הנדרשים לפעילות החברה.
  • מחלקת כספים | אחראית על ניהול כלל ההיבטים הפיננסים והחשבונאיים בחברה, קשרי החברה עם הבנקים וייצוג החברה מול רשויות המס.